September

Deze sites kunnen al gebruikt worden om te oefenen. 

In de loop van het jaar komen er steeds meer spelletjes om te oefenen. 

Maaltafels oefenen - oefening om de sprongen te herhalen

Maaltafels oefenen - verschillende spelletjes om de tafels te herhalen 

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

Mei

Symmetrie - klopt deze symmetrieas? 

Kommagetallen - rangschik van klein naar groot

Kommagetallen - oefening 

Kommagetallen - tellen met sprongen 

Cirkel - quiz

Spiegelen - zelf een spiegeling maken 

Juni